ALUWER Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.02.00-20-0017/22
pn.: „Internacjonalizacja produktów aluminiowej stolarki okiennej spółki Aluwer na rynku niemieckim”

objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0017/22-00 z dnia 24.11.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na nowe rynki w oparciu o posiadane, konkurencyjne produkty – okna z systemami i profilami rozwiązań aluminiowych.

Wartość projektu: 606 253,27 zł
Dofinansowanie: 419 026,20 zł